حمید افتخاری

Author's posts

سقوط همزمان سیب و پر

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%be%d8%b1/

efield

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/efield/

شتابدهنده خطی

   

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/accelerator/

شتابدهنده دایره‌ای

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/cycle/

موتور الکتریکی

   

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/emotor/

گهواره نیوتون

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cradle-animation/

شبیه‌سازی خمش نور توسط سیاه چاله

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%ae%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87/

مطالعه اثر تشدید فرومغناطیس نمونه ریبون با استفاده از ساختار میکرواستریپ

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/fmr-effect-on-magnetic-ribbon/

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی بسیار حساس برای کاربرد در صنایع مختلف، اهمیت بسیاری دارد. کشف اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در سیمها و فیلم‌های آمورف و نانوساختار مغناطیسی نرم، افق جدیدی را در ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی با دقت نانو تسلا گشوده است. برخی از شرکتها حسگرهایی بر مبنای امپدانس مغناطیسی ساخته اند که باعث بهبود …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/gd/

کتاب فیزیک هالیدی و دانشگاهی

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/phy1/

آموزش فرترن

فایل آموزش فرترن سری اول فایل آموزش فرترن سری دوم فایل آموزش فرترن سری سوم فایل آموزش فرترن سری چهارم فایل آموزش فرترن سری پنجم

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%86-1/

میدان الکتریکی

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/electric-field/

موج طولی

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/longitudinal-wave/

موج عرضی

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/transverse-wave/

حرکت تناوبی ساده

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/simple-harmonic/

برخورد

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/collision/

گلوله نیوتن۲

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cannon-2/

گلوله نیوتن۱

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cannon-1/

شتاب جانب مرکز

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/centripetal-acceleration/

سقوط آزاد

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/two-balls-gravity/

Load more