حمید افتخاری

Author's posts

ژانویه 13

نمرات فیزیک ۱

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-1/

ژانویه 13

پاسخنامه فیزیک ۱

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-1/

مارس 23

سقوط همزمان سیب و پر

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%be%d8%b1/

اكتبر 25

efield

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/efield/

اكتبر 25

شتابدهنده خطی

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/accelerator/

اكتبر 25

شتابدهنده دایره‌ای

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/cycle/

اكتبر 25

موتور الکتریکی

   

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/emotor/

اكتبر 25

گهواره نیوتون

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cradle-animation/

سپتامبر 23

شبیه‌سازی خمش نور توسط سیاه چاله

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%ae%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87/

مارس 18

مطالعه اثر تشدید فرومغناطیس نمونه ریبون با استفاده از ساختار میکرواستریپ

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/fmr-effect-on-magnetic-ribbon/

فوریه 03

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی بسیار حساس برای کاربرد در صنایع مختلف، اهمیت بسیاری دارد. کشف اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در سیمها و فیلم‌های آمورف و نانوساختار مغناطیسی نرم، افق جدیدی را در ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی با دقت نانو تسلا گشوده است. برخی از شرکتها حسگرهایی بر مبنای امپدانس مغناطیسی ساخته اند که باعث بهبود …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/gd/

ژانویه 29

کتاب فیزیک هالیدی و دانشگاهی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/phy1/

اكتبر 12

آموزش فرترن

فایل آموزش فرترن سری اول فایل آموزش فرترن سری دوم فایل آموزش فرترن سری سوم فایل آموزش فرترن سری چهارم فایل آموزش فرترن سری پنجم

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%86-1/

سپتامبر 19

میدان الکتریکی

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/electric-field/

سپتامبر 14

موج طولی

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/longitudinal-wave/

سپتامبر 14

موج عرضی

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/transverse-wave/

سپتامبر 14

حرکت تناوبی ساده

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/simple-harmonic/

سپتامبر 14

برخورد

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/collision/

سپتامبر 14

گلوله نیوتن۲

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cannon-2/

سپتامبر 14

گلوله نیوتن۱

نمایش و دانلود فلش  

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/newtons-cannon-1/

Load more