گلوله نیوتن۲

[swf:/downloads/flash/newt_cannonball.swf 640 480]

نمایش و دانلود فلش

 

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/newtons-cannon-2/