حرکت با شتاب ثابت

[swf:/downloads/flash/ConstantAccel.swf 640 480 bwcolor wmode]

نمایش و دانلود فلش

 

 

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/constantaccel/