Category: Uncategorized @fa

امتحان فیزیک یک

سلام. نمرات در سامانه دان وارد شده‌اند. نمره نهایی در سامانه آموزشیار ثبت می‌شوند. دانشجویانی که نمره‌ای برای آنها ثبت نشده، یا ایمیلشان نرسیده یا با شکلی که در برگه امتحانی قید شده بود ارسال نشده است. این دانشجویان حداکثر

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%da%a9/