Category: Uncategorized @fa

امتحان فیزیک یک

سلام. نمرات در سامانه دان وارد شده‌اند. نمره نهایی در سامانه آموزشیار ثبت می‌شوند. دانشجویانی که نمره‌ای برای آنها ثبت نشده، یا ایمیلشان نرسیده یا با شکلی که در برگه امتحانی قید شده بود ارسال نشده است. این دانشجویان حداکثر

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%da%a9/

درباره ارسال پاسخنامه

با سلام. چنانچه ایمیل ارسالی به ایمیل دانشگاه برگشت خورد، پاسخنامه را با پاسخ سرور دانشگاه مبنی بر عدم دریافت ایمیل توسط سرور را به ایمیل eftekhari.h@chmail.ir بازارسال کنید.

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/

فیزیک ۱

فایلهای جلسات کلاس فیزیک ۱

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/phy_1/