اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی فیلم نازک گارنت با استفاده از روش القای متقابل مغناطیسی

چکیده: از آنجا که لایه‌های نازک مغناطیسی در صنایع مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی رفتار این لایه‌ها و اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از بهترین روش‌های اندازه‌گیری پذیرفتاری، روش القای متقابل می‌باشد. در این مقاله با طراحی سامانه پذیرفتارسنج بر پایه این روش، پذیرفتاری مغناطیسی فیلم‌ نازک گارنت را در فرکانس یک کیلوهرتز بدست می‌آوریم. نتایج نشان می‌دهد فیلم گارنت در میدان ۲۵/۰ میلی‌تسلا بیشینه پذیرفتاری را دارا است

Download (PDF, 627KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/the-magnetic-susceptibility-measurement-of-garnet-thin-film-using-the-magnetic-mutual-inductance/