تصویر برداری مغناطیسی با استفاده از حسگر مگنتو اپتیکی کر

چکیده

تصویربرداری مغناطیسی از لوله‌ها و مخازن نفتی یک روش پر کاربرد جهت تشخیص وجود نقص و ناکاملی درصنایع نفت و گاز است. نوع حسگر مغناطیسی مورد استفاده در این روش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به ویژگی‌های بارز حسگرهای مگنتواپتیکی اثر کر، در این تحقیق از این تکنیک جهت اندازه‌گیری شار نشتی ناشی از ترک در نمونه‌های فرومغناطیس استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میتوان از حسگرهای اثر کر برای تشخیص وجود نقص و ترک در نمونه های فلزی فرومغناطیس استفاده کرد.

Download (PDF, Unknown)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/surface-defect-imaging-by-magneto-optical-kerr-effect/