ترک‌یابی غیر مخرب مغناطیسی بر پایه حسگر مگنتواپتیکی

چکیده

در طی سالهای اخیر بکارگیری حسگرهای ترک یابی غیر مخرب در صنعت مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از حسگر مگنتواپتیکی با لایه گارنت وجود یک ترک در نمونه فرومغناطیس بررسی شده است.

Download (PDF, Unknown)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/nondestructive-magnetic-crack-detection-by-means-of-magneto-optical-sensor/