«

»

سپتامبر 13

Print this نوشته

بررسی اثر فرکانس بر وابستگی دمایی امپدانس مغناطیسی بزرگ در نوار آمورف مغناطیسی کبالت پایه

پایداری حسگرهای میدان مغناطیسی از جمله حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ یکی از مهمترین فاکتورهای آنها می‌باشد. در این مقاله پایداری دمایی حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ در بازه -۱۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد بررسی شده است.

 

Download (PDF, 700KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/investigation-of-frequency-effect-on-temperature-dependence-of-giant-magnetoimpedance-in-magnetic-amorphous-co-based-ribbon/