بررسی اثر فرکانس بر وابستگی دمایی امپدانس مغناطیسی بزرگ در نوار آمورف مغناطیسی کبالت پایه

پایداری حسگرهای میدان مغناطیسی از جمله حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ یکی از مهمترین فاکتورهای آنها می‌باشد. در این مقاله پایداری دمایی حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ در بازه -۱۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد بررسی شده است.

 

Download (PDF, 700KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/investigation-of-frequency-effect-on-temperature-dependence-of-giant-magnetoimpedance-in-magnetic-amorphous-co-based-ribbon/