پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی بسیار حساس برای کاربرد در صنایع مختلف، اهمیت بسیاری دارد. کشف اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در سیمها و فیلم‌های آمورف و نانوساختار مغناطیسی نرم، افق جدیدی را در ساخت حسگرهای میدان مغناطیسی با دقت نانو تسلا گشوده است. برخی از شرکتها حسگرهایی بر مبنای امپدانس مغناطیسی ساخته اند که باعث بهبود عملکرد حسگرهای مغناطیسی و افزایش حساسیت آنها نسبت به میدان مغناطیسی و کاهش هزینه‌های ساخت حسگر می‌شوند. در این پروژه حسگر مغناطیس‌سنج بر مبنای «امپدانس مغناطیسی بزرگ نامتقارن» طراحی و ساخته شده است. هسته حسگر ترکیبی از مواد مغناطیسی فوق نرم است که نفوذپذیری مغناطیسی بیش از ۱۰۵ دارند. رفتار هسته حسگر در بازه معینی نسبت به میدان مغناطیسی خطی است که از اینرو آنرا کاندید بسیار مطلوبی در پیاده‌سازی مغناطیس‌سنجهای جدید می‌کند.

 

 

View Fullscreen

Hamid-Eftekhary
Hamid-Eftekhary
Hamid-Eftekhary.pdf
13.6 MiB
289 Downloads
اطلاعات بیشتر

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/gd/