مطالعه اثر تشدید فرومغناطیس نمونه ریبون با استفاده از ساختار میکرواستریپ

Download (PDF, 393KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/fmr-effect-on-magnetic-ribbon/