«

»

سپتامبر 13

Print this نوشته

لایه نشانی به وسیله میدان مغناطیسی پالسی

چکیده

در صنایع مختلف نیاز به مقاوم سازی سازه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. یکی از بهترین روش ها لایه نشانی است. در این مقاله برای اولین بار در کشور از روش لایه نشانی با پالس میدان مغناطیسی قوی استفاده شده است.

Download (PDF, 799KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/deposition-under-high-magnetic/