نرم افزار اریجین (origin)

نرم افزار میکروکال ارجین یکی از بهترین نرم‌افزارهای مهندسی برای رسم منحنی داده‌ها و تحلیل آنهاست. ویرایش نرم‌افزار حاضر پایین است ولی به دلیل حجم کم و اینکه بیشتر امکانات اصلی  را دارد برای دانلود قرار دادم.

MicroCal Origin V
MicroCal Origin V
MicroCal Origin v.6.0.zip
Version: 6.0
15.1 MiB
26 Downloads
اطلاعات بیشتر

Leave a comment

Your email address will not be published.


*