نمرات دانشجویان مهندسی پزشکی

با سلام.

از ۵ رقم آخر شماره دانشجویی برای جستجو استفاده کنید.

شماره دانشجوییمیان ترمپایان ترم
487312.5
298341.75
410201.75
354872.25
321554.25
635711.5
969014
319721.5
238657
315965
542313
710738.5
680303.25
2789810
476117.25
486362
498513.25
356318
713168
733211.5
326153.25
310581.25
746003.257.25
30719311
8110602
828792.56.5
769711.56
826641.756.25
841290.2511
371652.53.75
3444447
669974.759.75
4405867.25

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/