ایمیل

برای تماس می‌توانید از فرم تماس و یا ایمیل‌ زیر استفاده نمایید:

info@hamid-eftekhari.ir

eftekhari.h@chmail.ir

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84/