«

ژوئن 19

Print this نوشته

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

با توجه به اینکه نمره نهایی در سایت دانشگاه وارد شده است برای اعتراض به نمره نهایی باید در سایت دانشگاه فرم اعتراض را پر نمایید. لذا خواهشمندم برای اعتراض به نمره ایمیل ارسال نکنید.

افتخاری.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87/